passiva kandidater

Så når du de passiva kandidaterna

17 oktober, 2017 | Ruben Bratt

Många företag upplever idag svårighet att hitta rätt personer till sina lediga tjänster. Högkonjunkturen ger en marknad där kandidaterna kan välja arbetsgivare, och många företag slåss om samma kompetens. Att dessutom sökandet efter jobb till största del sker via digitala kanaler och inte via gamla traditionella metoder, skapar nya utmaningar vid rekrytering. Det är dock tydligt att det är betydligt fler än de aktivt jobbsökande som är intresserade av nytt jobb. Statistik visar att närmare 70 procent av alla akademiker kan tänka sig att byta jobb. Utmaningen är hur man når och attraherar passiva kandidater.

Passiva kandidater är en attraktiv grupp, och många anser att de är de bästa kandidaterna. Undersökningar visar att dessa personer är mer drivna och gillar utmaningar, men de är dock svårflirtade. De ignorerar oftast traditionella jobbannonser, och skräms i regel bort av aggressiva rekryterare. Lösningen är att nå dem via sociala media. Väl utvecklade sökfunktioner gör det enkelt att hitta rätt kandidater och rekrytera på mer personliga och mindre aggressiva sätt.

Nå passiva kandidater med rätt budskap till rätt person

Traditionella jobbannonser är ineffektiva för att nå de passiva kandidaterna. Den typen av annonser riktar sig i regel för brett, och har dålig räckvidd. Fördelen med att annonsera via sociala medier är inriktningsmöjligheterna. Nätverk som Facebook och LinkedIn har detaljerade uppgifter om sina användare. Utöver kön, ålder och hemort går det att få reda på saker som intresse, utbildning, samt nuvarande och tidigare arbetsgivare. Rätt använd kan den informationen hjälpa till att både hitta rätt målgrupp och att utforma annonseringen så att den attraherar den kandidat man vill nå.

Även om passiva arbetssökande är villiga att byta jobb vill de känna att de avancerar vid ett byte, och går till någonting bättre. Har man en tydlig bild av vem kandidaten är, och vad som motiverar den personen, går det att utforma sitt budskap så att personen känner att det finns mycket att vinna på ett jobbyte.

Ta hjälp av experter

Är man inte bekant med sociala media eller insatt i de sök- och inriktningsmöjligheter de digitala kanalerna erbjuder kan det vara värt att ta hjälp av en expert. Det finns till exempel annonstjänster som använder algoritmer (artificiell intelligens) som automatiskt optimerar annonser i realtid. Det innebär att rätt innehåll visas för rätt person, i rätt tid. Med hjälp av artificiell intelligens vid annonsering via sociala medier når ni era passiva kandidater med skräddarsydda budskap. Tar ni hjälp av en partner kan ni alltså få ett träffsäkrare resultat vid annonsering i sociala medier.

Tips

Glöm inte vilken resurs era anställda är. Att ni redan har rätt kompetens inom företaget innebär att de förmodligen har kontakt med personer med samma utbildning och kunskap via sina sociala nätverk. Till exempel gamla studie- och arbetskamrater. Uppmuntra de anställda att sprida era annonser via sina nätverk. Tillsammans med riktade och personliga annonser ger det här ert företag ett försprång i kampen om att locka de bästa kandidaterna.