Talent Attraction Strategy

Säkerställ er kompetensförsörjning med Inbound Recruiting

Med Inbound Recruiting hjälper vi er att attrahera, behålla och anställa era idealkandidater. På så vis kan vi långsiktigt och automatiserat säkra er kompetensförsörjning.

Hur ser era toppkandidater ut?

Genom att jobba fram candidate personas (fiktiva beskrivningar av era tilltänkta toppkandidater) möjliggör vi det för er att fånga deras intresse och att nå ut till dem när ni ska tillsätta en tjänst. Era candidate personas skapar vi tillsammans med er genom workshops där vi fastställer vilka de är, vad de har för drivkrafter, vilka utmaningar de står inför och var de letar efter information.

Attrahera era drömkandidater

När vi har identifierat era drömkandidater tar vi fram en strategi för hur ni ska nå dem, med vilken typ av innehåll och i vilka kanaler. Med systemstöd från oss ser vi till att kandidaterna integrerar med era utskick. Vi mäter hur de interagerar med ert innehåll och varifrån de kommer. Genom att analysera kandidaternas beteende skapar ni en talangpool med drömkandidater. Dessa kandidater är intresserade av er som arbetsgivare och har er som top of mind när ett rekryteringsbehov uppstår hos er.

Talent Automation

Vi är samarbetspartner med ett ledande system för Marketing Automation som vi anpassat för Inbound Recruiting. Vi tillhandahåller systemet till våra kunder för att ni lätt ska kunna hantera utskick, blogg, landningssidor, webbanalys och all information om era kandidater och deras beteenden.

    Effekter av att arbeta med Inbound Recruiting:

  • bygg en talangpool med era idealkandidater

  • ni skapar medvetenhet och attraherar rätt kandidater

  • ni når ut till aktiva och passiva kandidater

  • målgruppsanpassad kommunikation skapar värde för era kandidater

  • kostnadseffektiv jobbannonsering

  • ni rekryterar personer som är intresserade av ert företag

  • minska antalet felrekryteringar

  • ni kan räkna ROI på era rekryteringskanaler och insatser

Det senaste från bloggen