Scorecard

Nulägesanalys med vårt employer branding scorecard

Vill ni veta vad era medarbetare tycker är bra och vad som kan förbättras om de blir tillfrågade idag? Med vårt Employer Branding Scorecard sätter era medarbetare betyg och lämnar anonyma skriftliga omdömen på er som arbetsgivare. Det är ett perfekt sätt att snabbt och med små insatser ta reda på vad era medarbetare tycker om er som arbetsgivare och vad de säger till sina vänner och bekanta.

Ta temperaturen på ert employer brand

Era medarbetare lämnar betyg på en skala från ett till fem på bland annat karriär och utveckling, kultur och värderingar samt ledning och chefer. De lämnar även öppna och anonyma omdömen om er som arbetsgivare där de kan skriva vad de tycker är bra och vad som kan förbättras. Genom skriftliga omdömen är det lätt för er att ta till er den värdefulla feedbacken.

Analysera styrkor och förbättringsområden

När medarbetarna har lämnat sina åsikter får ni ett scorecard med en tydlig överblick över era styrkor och förbättringsområden. Scorecardet ger en transparent bild av er som arbetsgivare och ger er insikter om hur ni blir bedömda idag.

Genom att göra vårt Employer Branding Scorecard visar ni att era medarbetares åsikter är viktiga för att ni ska kunna bli en så bra arbetsgivare som möjligt. Scorcardet ger ett resultat på ert employer brand i faktiska siffror och ni får insikter om hur era medarbetare pratar om er.

    Detta ingår i vårt Employer Branding Scorecard:

  • anonyma betyg och omdömen

  • en sammanställning som är lätt att ta till sig

  • förslag till områden att prioritera i ett förbättringsarbete

  • möjlighet att visa upp era resultatet på er Careereye profil

  • en widget där ni kan visa ert employer branding score i egna kanaler

Det senaste från bloggen