Employer branding

Ditt employer brand är din konkurrensfördel

Vad är ett employer brand? Enkelt formulerat rör det sig om det intryck som människor har av ditt företag som arbetsgivare. Det handlar om att veta vad som gör ditt företag unikt, varför det är bra att jobba hos er och att kommunicera det på ett övertygande sätt. Ett uppriktigt och tydligt definierat employer brand hjälper dig inte bara att rekrytera talanger, det kommer också vara avgörande för hur du behåller dem.

Att investera i employer branding innebär att man kan spara både tid och pengar på rekryteringsprocessen. De arbetsgivare som har byggt upp ett starkt employer brand når en större del av arbetsmarknaden än de som inte arbetat med sitt employer brand. När företag är tydliga med vem man är och vad man söker, når man också de som är bäst lämpade för jobbet och får en effektivare rekryteringsprocess.

Det senaste från bloggen