Därför måste ni investera i Employer Branding

Därför ska du investera i employer branding

21 november, 2017 | Sofia Honungsmåne

Medvetenheten om vad ett företag har för värderingar, kultur och rykte blir allt större. Först var det konsumenterna som började göra noggrann research av varumärken innan ett köp. Nu är det talangerna på arbetsmarknaden som granskar och ställer krav på de företag som vill anställa dem. Det är här som employer branding kommer in. Studier visar att 75% av jobbsökande undersöker ett företags varumärke innan de ens överväger att söka jobb där. Har man inte investerat i att bygga ett tydligt employer brand kan man missa viktiga talanger och det kan vara avgörande för företagets framgång.

Företag som däremot har investerat i ett starkt och autentiskt employer brand får ett antal förmåner som ger dem konkurrenskraftiga fördelar.

Fler och bättre kandidater med employer branding

Att investera i employer branding innebär att man kan spara både tid och pengar på rekryteringsprocessen. En undersökning från CEB visar att de arbetsgivare som har byggt upp ett starkt employer brand når ut till mer än 60% av arbetsmarknaden när de rekryterar. Det kan jämföras med endast 40% för de företag som inte satsat på sitt varumärke som arbetsgivare. När företag är tydliga med vem man är och vad man söker når man också de bäst lämpade för jobbet. Då får de dessutom en effektivare rekryteringsprocess.

Att bygga sitt employer brand handlar också till stor del om att engagera de redan anställda som ambassadörer för företaget. Det gör att man lättare når passiva kandidater som inte aktivt letar nytt jobb. Detta eftersom de oftast rekryteras via personliga kontakter och rekommendationer. Det här är en utmärkt möjlighet att nå en bredare talangpool och hitta toppkandidater som man annars inte hade nått.

Minskade kostnader

Employer branding handlar inte bara om att locka fler kandidater, det har lika mycket att göra med att hitta rätt talang. Ett tydligt och uppriktigt budskap om företagets kultur och värderingar kommer att locka de sökande som känner att det passar deras egna värderingar. Trivs man så stannar man. Lyckade rekryteringar som leder till långa och goda relationer mellan anställd och arbetsgivare minskar personalomsättningen och därmed rekryteringskostnaderna. Ett tydligt och väl kommunicerat varumärke hjälper också arbetssökande att förstå när de inte passar för ett företag. Detta minskar både tid som läggs på irrelevanta ansökningar och risken för kostsamma felrekryteringar.

Engagerade medarbetare

När kandidater ansöker om en position som de vet passar dem perfekt innebär det att de kommer att trivas på jobbet. De kommer också vara mer engagerade i sitt arbete. Det här är ingen liten detalj eftersom undersökningar visar att företag med engagerade medarbetare överträffar andra företag med upp till 202 %. Ökat engagemang leder helt enkelt till högre kvalitet på tjänster och produkter.

Ett företag där anställda känner att de passar in, utmanas och växer och där de upplever att deras insatser märks och värderas, kommer ha personal som visar starkt engagemang. När människor trivs på jobbet berättar de gärna om det. Hälften av alla anställda säger att de lägger upp meddelanden, bilder eller videoklipp om sin arbetsgivare på sociala medier. Drygt hälften av arbetssökande säger att nuvarande anställda är det bästa sättet att lära sig om ditt företag. Nöjda och engagerade anställda är den bästa talangmagneten.

Allt som allt finns det många bra anledningar till att investera i ett starkt employer brand. Kontakta oss på Talently och se över ditt redan nu.