Därför är det viktigt att fika på jobbet!

3 mars, 2016 | Careereye Team

Artikel_fika

Därför är det viktigt att fika på jobbet!

Hoppar du ofta över kafferasten för att bli mer effektiv på jobbet? Sluta genast upp med det! Enligt en färsk studie gjord av United Minds i uppdrag av NCC kläcks drygt hälften av alla arbetsrelaterade idéer i samtal med kollegor. Möten skapar inte samma kreativt stimulerande miljö vilket avspeglas i att det genereras få innovativa idéer i det sammanhanget.  Enligt de 4 000 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland som deltog i studien svarade uppseendeväckande nog bara var tionde person att arbetsrelaterade idéer uppkommer på möten. För att få kreativiteten att flöda och idéerna att spira finns även ett incitament att uppmuntra kollegorna att ha kontakt utanför arbetsplatsen. Så strunta för guds skull inte i fredagsölen heller!

 

Är det dags att Nordiska företag tänker om gällande utformningen av arbetsmiljön? I samma studie framkommer nämligen att så många som 60% av medarbetarna inte anser att deras arbetsmiljö uppmuntrar till kreativitet. Att skapa en innovativ företagsmiljö är centralt för företag från ett konkurrensmässigt perspektiv men även för att öka den anställdas känsla av möjlighet att kunna påverka sin arbetsplats. Kopplingen mellan en kreativ arbetsmiljö och de anställdas prestation är betydelsefull. För att kunna nå sin fulla potential menade 65% av de svarande att en kreativ miljö var viktig. Inom detta område finns således stor potential för utveckling.

 

Det första steget på den snåriga stigen för att hitta den perfekta arbetsplatsen är att identifiera vilka parametrar som är betydelsefulla för just dig. Är du en av de 65% som menar att en kreativ atmosfär är viktigt kan det dock vara svårt att hitta information om hur det verkligen ser ut på de arbetsplatserna du är intresserad av. I detta fall är jobb- och karriärcommunityt Careereye.se ett bra verktyg.  Där får du en en ärlig bild om vad anställda eller tidigare anställda anonymt tycker om karriärsmöjligheter, företagskultur, ledarskap och löner som annars kan vara svårt att få en korrekt bild av. Från ett företagsperspektiv är detta lika viktigt då man lättare kan attraherar de personer som är intresserad av att arbeta i den företagskultur och arbetsmiljö som man erbjuder. Det blir dessutom lättare att rekrytera personal samt att de anställda kommer in med rätt förväntningar och därför stannar längre.