ÅF får både talanger och kunder tack vare sitt employer branding-arbete

6 december, 2016 | Sofia

Nyligen körde vi på Careereye ett uppskattat frukostevent, med Emma Claesson som en av talarna. Emma är HR- och kommunikationsdirektör på konsultföretaget ÅF. Ett företag som under många år har jobbat målinriktat med sitt employer brand (arbetsgivarvarumärke). I en intervju med oss berättar Emma att arbetet med employer branding är centralt inom hela ÅF.
Enligt henne har det högsta prioritet och har haft det under hela den resa som bolaget har gjort de senaste 15 åren. Att företaget har ett så stort fokus på det här arbetet beror enligt Emma framför allt på en person – Jonas Wiström, bolagets vd sedan 2002.

Den första bilden som Jonas visar vid alla sina presentationer handlar om vårt arbete med employer branding. Han brinner verkligen för detta och jag tror inte att vårt arbete med de här frågorna hade gått så bra om det inte vore för honom.”

Våga se era svagheter – och gör något åt dem

När vi börjar prata om hur långt svenska arbetsgivare generellt har kommit när det handlar om att arbeta med sitt employer brand berättar Emma att hon upplever att det verkar finnas en känsla av uppvaknande. Enligt henne får allt fler företagsledare en större medvetenhet kring att de måste jobba med de här frågorna för att kunna få in rätt medarbetare, men de vet inte riktigt hur de ska gå till väga.

“De flesta är överens om att det är jättesvårt att få tag på rätt talanger men de vet inte riktigt hur de ska göra för att lyckas. Enligt mig finns det inga genvägar. Det gäller att skapa en verkligt attraktiv arbetsplats och nå ut med det i den målgrupp som man vill attrahera. Att lyckas med det är helt avgörande för att ett företag ska kunna utvecklas och växa”, säger Emma och fortsätter:

För att lyckas med sitt employer branding-arbete krävs långsiktighet och målmedvetenhet. Dessutom måste företagsledningen våga se sitt företags svagheter och göra allt de kan för att förbättra det som inte fungerar.”

Knyt ihop employer branding med branding

Emma Claesson, HR- och kommunikationsdirektör på ÅF.

Employer branding handlar inte bara om att lyckas skapa en så stor attraktionskraft att rätt kandidater söker sig till företaget. Det handlar lika mycket om att skapa en så bra arbetsplats och miljö att man lyckas behålla de medarbetare som man redan har. Allt man gör som bolag påverkar varumärket. Därför skiljer man inom ÅF inte på employer branding och branding.

“Vårt employer brand är vårt brand. Vårt varumärke som arbetsgivare hänger ihop med vårt varumärke i största allmänhet”, säger Emma och lyfter fram att det därför är en stor fördel att hon har en tjänst som kombinerar ansvar för både HR och kommunikation.

“Genom att jag har en kombinerad roll för HR och kommunikation blir det enklare att knyta ihop hela vårt varumärkesarbete på ett bra sätt. De här båda områdena hänger tätt ihop när det gäller att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Tack vara den rollfördelning som jag har, kan vi smidigare samla allt arbete inom de här områdena. På så sätt kan vi undvika att något hamnar mellan stolarna och jobba mer effektivt med vårt varumärke som helhet.”

“För oss har vårt arbete med employer branding ett externt branding-perspektiv och ett internt talent-perspektiv. Tidigare har vi varit mer bombastiska externt, men vi har jobbat hårt med att knyta ihop de båda delarna så att de går mer i takt med varandra.”

Håll vad du lovar

ÅF har gjort en resa sedan de för 15 år sedan gick från att vara Ångpanneföreningen till ÅF. 2002 kom nuvarande vd:n Jonas Wiström in med ett nytt tänk och samtidigt började förvandlingen till ett stort, globalt företag. Under ett flertal år lyfte företaget fram ett antal kända profiler i sitt varumärkesarbete, som till exempel Susanna Kallur och Charlotte Kalla. Syftet var att lyfta varumärket och få medarbetarna att känna stolthet över bolaget.

Enligt Emma har bolaget inte slutat att knyta till sig kända profiler, men idag lyfter de i mycket större omfattning fram vad de själva faktiskt gör. Dagens transparenta samhälle kräver att du som arbetsgivare håller vad du lovar.

“I allt vårt arbete med branding jobbar vi på ÅF ’inifrån och ut’. Vi vet att det inte funkar att bara ha en polerad utsida, utan vi måste vara så bra som vi säger. Just det handlar ju väldigt mycket om vad ni på Careereye jobbar med – transparens”, säger Emma och fortsätter:

“Vi kan inte lura någon. Våra medarbetare och alumner finns överallt och de är ju våra bästa ambassadörer. Som konsultföretag har man av naturliga skäl ofta lite högre personalomsättning än andra typer av företag. Det innebär att man även får fler möjliga ambassadörer, vilket vi vill ta vara på.”

Lyckad rekrytering är helt avgörande

Att vara en attraktiv arbetsgivare är helt avgörande anser Emma och hon berättar att ÅF verkar på en tuff marknad när det gäller att hitta rätt kompetens. Det gör att det här är frågor som får allt större utrymme även i ledningsgruppen.

“Som konsultbolag är vi beroende av våra ingenjörer och övriga medarbetare. De är vår produkt. Dessutom är det inom vissa specialistområden som vi har behov av, väldigt svårt att hitta, och lyckas rekrytera personer. Eftersom det då blir en affärskritisk fråga så är det naturligt att detta med rekrytering och talangjakt diskuteras i allt högre grad i såväl ledningsgrupp som styrelse”, säger Emma.

Hur ska man då göra för att lyckas få ombord de medarbetare som man vill ha? Enligt Emma gäller det att ha ett erbjudande som är genuint och “up to date”. Sen måste man leva upp till det man lovar.

“Om vi till exempel kommunicerar att vi erbjuder en global karriärutveckling måste vi leverera det. Då krävs det riktigt starka ledare som kan erbjuda det som unga talanger vill ha och att man som bolag jobbar medvetet med de frågorna”, säger Emma.

Våga se det som inte fungerar

ÅF analyserar sin personalomsättning noga för att se var företagets bristerna finns. Ett arbete som kanske inte är så roligt, men väldigt viktigt för att bli bättre.

“I analysen kan det till exempel komma fram att någon medarbetare inte är helt nöjd med den karriärutveckling som hen har haft. Någon annan kanske tycker att hen inte har fått den variationen som förväntats. Det är information som man som arbetsgivare måste ta till sig och använda för att förbättra sin kommunikation så att den stämmer överens med verkligheten.”

ÅF rekryterar 1500-2000 personer varje år. Det gör att deras arbete med att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare är väldigt viktigt. På frågan om vad de på ÅF har märkt fungerar bra när det gäller det arbetet svara Emma:

“Du måste vara genuin och äkta. Det du som arbetsgivare säljer, och säger, måste vara sant och spegla den verkliga ’insidan’ av ditt företag. Sedan gäller det också att vara modig, att våga sticka ut från mängden på ett positivt sätt. Vi har insett att vi måste höras och synas, och vi vågar göra det.”

Genom att jobba målmedvetet med att lyfta sitt varumärke som arbetsgivare vinner ÅF inte bara mark bland jobbsökare och andra talanger. Det kan även ge en ytterligare viktig fördel:

Tack vare vårt varumärkesarbete lockar vi inte bara till oss nya medarbetare utan vi vinner även nya kunder.”

Kort sagt finns det bara fördelar med att på allvar jobba med ert employer brand, och att vara genuint öppna, ärliga och transparenta när ni gör det. Om ni inte redan gör det på ditt företag så är det hög tid att sätta igång. Vi hjälper er gärna att komma igång! Läs mer om hur vi kan hjälpa företag bygga sitt arbetsgivarvaurmärke här.